פלא יועץ ערך עין הרע:  עין הרע הוא מהדברים שמוציאין את האדם מן העולם וידוע מארז"ל צ"ט מתים בעה"ר וא' בדרך ארץ וצריך האדם לישמר מאד כאשר יוכל דהיינו שלא יתראה לא בחכמתו ולא במעשיו ולא בעושרו אבל צריך דעת […]