מהו פדיון נפש

האר"י והבעש"ט והרש"ש ותלמידיהם הקדושים זי"ע גילו, שאדם הנצרך לישועה, ניתן לפדותו על ידי 160 מטבעות כסף, ולהמשיך לו נשמה חדשה עם מזל טוב ומתוקן על ידי כוונות וצירופים קדושים, במהלך התיקון מסדרים עם המטבעות שמות קודש בצירופים שונים וממתיקים על ידם את הדינים מעל האדם הנפדה.

רבי חיים ויטאל תלמיד האר"י הקדוש מעיד בספר שער הכוונות (דף ק"ג ע"ג בהגוב"י) שהיה נוהג האר"י הקדוש בכל ערב יום כיפור לעשות פדיון באופן זה. בערב יום כיפור היה עושה הפדיון ושומרם, ובערב סוכות מחלקן, ו"העושה פדיון זה באופן זה באופן זה בודאי שמשלים שנתו".

וכן הבטיח רבי חיים ויטאל זי"ע שכל העושה פדיון זה "בודאי שמשלים שנתו"
'הפדיון מסוגל ביותר לבריאות פרנסה ושידוכים

פדיון נפש כללי

הכנסת שם לפדיון הנפש הכללי שעורך הרב בערב יום כיפור
36
00
חד פעמי
לאדם
פדיון נפש פרטי
במקרים מיוחדים ניתן לעשות פדיון נפש באופן פרטי. בערב יום כיפור
360 חד פעמי
  • מפאת דוחק הזמן בערב החג, מספר השמות שניתן למסור באופן פרטי מוגבלת.

סיפורי ישועות