הסרת עין הרע

הסרת עין הרע בעת הדלקת הנרות!

הסגולה הנוראה מהרה"ק רבי שמשון מאוסטרופולי זי"ע הרה"ק המקובל רבי שמשון מאוסטרופולי זי"ע גילה בפירושו על תורת הנסתר, סגולה נשגבה מיוחדת בהדלקת נרות החנוכה.

 על פי סדר וסוד מיוחד, בימי החנוכה יש את האפשרות ליודעי חן להאיר מאור החנוכה להסיר עין רעה ולהמשיך עין טובה.

הרה"צ המקובל רבי אברהם אביש ווייס שליט"א יערוך עבורכם בליל זאת חנוכה במעמד רבנים ומקובלים את הסגולה הנוראה,

 עשרות חשוכי ילדים נפקדו, חולים זכו ב"ה לרפואה שלמה, ורבים נושעו והתהפך מזלם לטובה בכוח הנשגב ונורא שמעניקה ההזדמנות הנדירה של הסגולה שמונת ימי החנוכה 

המעוניין להצטרף לסגולה הקדושה ולמשכת אור וישועה עליכם ועל בני הביתכם

 

הירשם עוד עכשיו למעמד יתקיים היום

ימים
שעות
דקות
שניות
שאלות ותשובות בעניין הסרת עין הרע

זוהי אנרגיה עוצמתית רוחנית, המוקרנת על ידי אדם המקנא או שונא או מתפעל מחבירו, ויכולה חלילה לפגוע בחבר.

אצל ילדים זה מתבטא בחוסר שקט ואי הצלחה בלימודים, אצל מבוגרים זה מתבטא בחסימות ואי התקדמות בחיים, ויכול חס ושלום להביא גם למצבים של בעיות בפרנסה ובריאת ושלום בית, ועיכובים במציאת זיוג.

העצה הכי פשוטה הוא להשתדל לא להתבלט ולא לגרום לקנאה ושנאה או התפעלות מהאחר…

כשחלילה אדם מרגיש שהוא נפגע מעין הרע, יש סגולה של יציקת עופרת רותחת ומותכת אל תוך מים, תוך כדי כוונות ולחשים המסורים מדור לדור ליחידי סגולה. בעופרת הנוצקת ניתן להבחין לפתע בצורות מוזרות של עיניים, קרניים ואפילו פרצופים של אנשים שמקנאים באדם. העופרת, כך מקובל מצדיקי הדורות, נוטל כביכול את העין הרעה של האדם ופותח לו בחזרה את הצינורות החסומים.

הס מלהזכיר! כל הכוונות והלחשים סובבים על כוונות ושמות הקדושים המבטלים את כל הכישופים שבעולם.

המקור שלו הוא בעיקר בין אדמור"י החסידות והמקובלים, והוא מוזכר בספרי הקדמונים, כמו בספר 'צמח צדק' מהאדמו"ר השלישי מלובאוויטש, שדן באריכות אם בפיקוח נפש מותר לעשות פעולה זאת בשבת – משום 'פיקוח נפש דוחה שבת'. עד כדי כך החשיבו הצדיקים את הפעולה על ידי העופרת!

יש הרבה פעולות נוספות, כמו הלחש הידוע מהחיד"א, אבל הסרת עין הרע על ידי יציקת עופרת היא הדרך המסורה, הבטוחה והמקובלת לעניין רוחני וקריטי זה. ברם, יש לציין, כי  בשעת ההסרה מכוון הרב  ופועל בעוד הרבה כוונות ופעולות להסרת העין.

בדרך כלל אין צורך, רק במקרים קשים.

כי בשעת הדלקת הנרות נפתח ההיכל שמשם ממשיכים את העין טובה המבטלת את העין הרעה, ובנר עצמו יש את ארבעת גווני העין, לבן אדום כחול ושחור, ובכוחו לבטל את גווני העין הרעה ולהופכם לעין טובה. כמו כן בחנוכה אנו מסמני את הניצחון היהודי על הרעיון היווני, שהוא כידוע, היה 'להחשיך עיניהם של ישראל'.

ספר קבלה קדמון בשם 'קרניים' בפרק ט, והפירוש עליו מרבי שמשון מאוסטרופלי זי"ע הי"ד. ובביאור בספר דרכי תשובה מהאדמו"ר רבי צבי הירש ממונקאטש זי"ע, וענין גווני העין המתמתקים בנר מופיעים כבר בזוהר חדש פרשת בלק על הפסוק 'ואתה תחזה'.

עקב הזמן הרב שלוקח ההסרה, הרב שליט"א הקציב עד 5 שמות פרטיים בכל ערב בשעת ההדלקה, מספר המקומות מוגבל, בתקוה להבנה. אמנם ניתן למסור שמות למעמד המרכזי והמיוחד שיתקיים בעזרת ה' בלילה המסוגל ביותר – ליל זאת חנוכה.

ימי החנוכה הם הזדמנות, הזדמנות נדירה וחד שנתית להסיר את כל המחסומים המונעים מאיתנו את הישועה! דווקא בימי החנוכה, בהם התגברנו על היוונים שהחשיכו עיניהם של ישראל - זהו הזמן המסוגל ביותר להסיר את העין הרע מעלינו!!!

להרשמה להסרת עין הרע

ניתן להעביר שמות בפאלפון 0527628803

או שתשאירו פרטים ונחזור אלייך בהקדם